• Byggmann

NYBYGG

Bolig / Hytte / Garasje

Planlegger du ny bolig, hytte eller garasje?

Mange valg må gjøres når du skal bygge hus, hytte eller garasje. Økonomi er en viktig faktor, det samme er familiens behov – både i dag og i årene som kommer.

For de fleste er det å få sitt eget hus, den største investeringen man gjør. Derfor er det viktig å velge en lokal samarbeidspartner som du kjenner til, og som kan gi deg veiledning i de valg som må avklares. Videre informasjon om firma.

Bygge ny bolig

For de fleste er det å bygge sin egen bolig, den største investeringen vi gjør. Derfor er det viktig å velge en lokal samarbeidspartner du har kjennskap til og lett kan få kontakt med når du måtte ønske. Våre boliger produseres av kvalitetsprodukter og leveres av fagfolk med lang erfaring og lokalkunnskap. Derfor har vi i Heimlund Bygg en felles målsetning om at det å kjøpe bolig fra BYGGMANN, skal være en positiv opplevelse for deg og gi et resultat som både du og vi kan være stolte av.

Hytte

Når man skal velge hytte er det i startfasen lett å drømme seg bort, og det bør det være lov til.

En hytte skal tross alt være et rekreasjonssted hvor man kan slappe av og lade batteriene. Et sted til glede for hele familien. La drømmene få fritt spillerom. Se for deg din drømmehytte, hvordan du og familien skal bo og trives. Du ser for deg de forskjellige situasjonene og behovene. Ser for deg detaljer og løsninger. Det er fritt frem for utsmykninger, farger og forskjellige materialer.

Vi har bred erfaring med å tilpasse hytter til tomteforhold og de krav til komfort som stilles i dag. Du har dine tanker om hvordan en hytte skal være.

Viktig å tenke på når du skal bygge hus

Når du skal bygge bolig, er det viktig å tenke langsiktig. Du skal kanskje bo der livet ut, med familie i stadig endring, og i ulike livssituasjoner. Nettopp fordi det er så mye som påvirker en slik prosess, er det viktig at du kartlegger dine behov før du skal begynne å bygge:

• Passer hustypen du kan tenke deg på tomten du har?
• Plassering av huset i forhold til sol og utsikt?
• Må du ta spesielle hensyn til adkomsten?
• Passer ditt drømmehus til byggestilen i nabolaget?
• Har du tanker om hvordan vil du ha det rundt huset? Hage eller naturtomt?
• Plass til biler, skal det bygges garasje?

Alle hus du finner i denne katalogen er nøye gjennomtenkt til minste detalj. Her vil du finne hus i ulike størrelser, for ulike tomtetyper, og i ulike stilarter og utforming.

12 steg til ny bolig, hytte eller garasje

1. Første kundekontakt

Ett BYGGMANN-hus skal være slik du ønsker det. Fra drøm til virkelighet.
God kontakt og dialog er viktig for å unngå misforståelser.

2. Kundebesøk

Vi forteller om oss selv og hva vi kan tilby, og du forteller om deg og dine
planer.

3. Tomtebefaring

Vi tar en tur ut på den aktuelle tomten for å finne ut hvilke muligheter -og eventuelle begrensninger den gir.

4. Tegningsforslag og pristilbud

Vi gir det et tilbud, hvor du får vite hva som inngår (og ikke inngår) i prisen.

5. Kontraktsmøte

Du skal kun godta godkjente kontrakter. Det er viktig at dette er standardkontrakter, som tilfredsstiller kravene i Bustadoppføringslova. Vi bruker NS-kontrakter som standard.

6. Prosjektering og leveransebeskrivelse

Still krav til tegningene på boligen du skal kjøpe, og gå nøye gjennom leveransebeskrivelsen. Disse dokumentene er i tillegg til kontrakten de viktigste juridiske dokumentene du som huskjøper har.

7. Byggesøknad

Vi tar oss av byggesøknad.

8. Oppstartsmøte (trekantmøte)

Vi går igjennom bygget i detalj for å sikre at det vi bestiller er i samsvar
med dine ønsker. Her møter du også byggelederen som skal være din kontaktperson videre i prosessen.

9. Byggestart

Endelig i gang! Nå får du tidsfrister både for det arbeid leverandøren skal utføre og på eventuell egeninnsats.

10. Byggemøter

Krev at det blir avholdt byggemøter. Det er lett for at ting som ikke blir
oppklart og avklart etter hvert, hoper seg opp til større problemer på slutten av en byggesak.

11. Overtakelsesmøte

Huset er klar til innflytting. Vi går igjennom huset i detalj og eventuelle feil og mangler påpekes og føres i protokollen som skal undertegnes av begge parter. Det gjøres avtale om tid for utbedring.

12. Ettårsbefaring

Denne skal gi deg som boligkjøper mulighet for å gjennomgå boligen sammen med leverandøren for å se om det er leveranser eller arbeid som ikke holder mål.